Betlémy – součást Zlínského jarmarku

Zlín – Mezi novinky letošního Zlínského jarmarku patří výstavy betlémů. Jde o tvorbu studentů 2. ročníku ateliéru prostorové tvorby Fakulty multimediálních komunikaci Univerzity Tomáše Bati. A kde si ji můžete prohlédnout?

 

Zlínský klub 204

Místo – prosklená přístavba Zlínského klubu 204. do 11. ledna.

Přístupnost – objekty budou pozorovatelné zvenčí z ulice Školní a z Parku Komenského, prohlídky uvnitř při příležitosti akcí pořádaných v divadelním sále Zlínského klubu 204

Vystavené objekty

Betlém ikona Juliuse Lišky – Autor se zabýval ideou, jak propojit hmotnou a projekční formu sdělení na téma ,,Nové Betlémy“. Pomocí světelné projekce, video mappingu, intenzity a barevnosti osvětlení, chtěl zachytit scénu narození Ježíše Krista v Betlémě. Výzvou bylo propojení nevšedních materiálů se snadno využitelnou aplikací do vnitřních a veřejných prostorů. Kompozici a celkový vizuál stylizoval do geometrických tvarů a sítí.

Tak chtěl prohloubit koncept novodobého Betlému a vynechat tak příliš popisný a skulpturální projev. Hlavní roli zde sehrálo napnuté plátno, které vytvořil z nemocniční gázy.

Zvolil zajímavou a nepravidelnou strukturu vláken. Po speciální úpravě a nasvícení došel k výsledku, který imituje hvězdnou oblohu na promítané ploše. Tento efekt individuálně doprovází každou z postavu.

Zvonivý Bethlehem Sylvie Hlavové – Koncept vznikl na základě asociací, které se vybavily autorce při slově Betlém. Autorka pochází ze Slovenska. Pro ni je čas Vánoc časem specifických vůní, chutí a zvuků koled a rolniček. Na základě těchto podnětů zapojila do svého betlému triangl, o kterém se hovoří jako o andělském nástroji. Nevíme přesně kdy a kde vznikl, ale víme, že je symbolem mužského prvku a stability. Pokud trojúhelník směřuje špičkou dolů a symbolem ženství, pokud trojúhelník směřuje špičkou nahoru. Trojúhelníky jsou uspořádané v hieratické perspektivě. Největší z nich znázorňuje Ježíška, menší Marii a Josefa. Další mezi znárodňují Tři Krále a ty nejmenší postavy darovníků – pekaře, ovčáky apod. Konstrukci nad triangly vévodí betlémská hvězda, okolo které jsou seskupeny menší hvězdy znázorňující hvězdnou oblohu v noci narození Ježíška. Do tohoto betlému může každý člověk přispět svým trianglem a stát se tak součástí souzvuku Vánoc.

 

Radnice

Místo – centrální vstupní hala

Přístupnost – v provozní době radnice, do 11. ledna.

Vystavené objekty

Ledový betlém Moniky Motlové – Inspirací pro tento betlém byly světelné reklamní panely z plexiskel. Princip betlému je založen na jednotlivých vrstvách plexiskel, které jdou za sebou a jsou zasazeny do podstavce. Všechny scény jsou ručně frézované a od spodu nasvícené. Částečným vyfrézováním povrchu plexiskla jsou tvořeny děje betlému, které podsvícením vynikají. Betlém je tvořen ze dvou částí, hlavní a vedlejší. V přední, hlavní části je ústřední motiv s Ježíškem, panenkou Marií, Josefem a příchod Tří králů. Na zadní straně pak jsou znázorněni pastýři a lidé s dary. Tato část se dá rozevřít a tím se stává součástí hlavní scény. Navozuje tak příchod lidí do betlému. Součástí konceptu jsou obměnitelné zadní vrstvy panorámat, na kterých je zobrazeno město. Hlavní myšlenkou jsou výměnná panorámata, každé město tak může být součástí vlastního betlému.

 

Koma Modul

Místo – křížení ulic Sokolská a Tyršovo nábřeží (naproti Saloonu)

Přístupnost – objekty budou pozorovatelné zvenčí

Naděje Ivany Ondrové – spojení dvou lidí a zároveň nutnost jejich fyzického odloučení je myšlenkou celého betlému. Návrhem tohoto betlému se autorka snažila vytvořit důstojnost, pokoru a vyváženost Marie i Josefa. Cesta ženy – plná lásky, přírody, tvořivosti a porozumění. Cesta muže – chlebodárce, ochrany a bojovníka. Jeden není bez druhého a druhý bez jednoho. Spojením tvoří nový život, který přináší spasení nás všech.Příchod Ježíše s Boží ochranou. Obraz nového světa a nás všech. I ty jsi pastýř s ovečkou stejně jako já a přišel jsi nahlédnout do tohoto světa… do světa plných kořenů, které v sobě nosíme.

Zdroj: zlin.eu

Publikováno: 8.12.2015

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *