Extinction Rebellion Zlín!

Zprávy vědců z IPCC (Mezivládní panel pro změny klimatu) jsou v posledních letech čím dál více alarmující. Stačí si ale dát do souvislostí zprávy ze světa a z domova (tající ledovce, abnormální sucha, ve velkém hořící lesy a pralesy, masové vymírání druhů, kůrovec …), či se jen projít po lesích v okolí Zlína a člověku musí být zřejmé, že lidstvo a s ním i planeta nesměřují úplně správným směrem. Není tedy divu, že lidé, kteří se touto problematikou z profesního či čistě soukromého zájmu zabývají, začínají propadat skepsi či panice.

IPCC – Mezivládní panel pro změny klimatu je vědecký orgán, založený v roce 1988 OSN. Zabývá se vyhodnocováním rizik změny klimatu způsobených lidskou činností a jejich potenciálních důsledků. Tisíce vědců a dalších odborníků přispívá ke vzniku jednotlivých zpráv, které jsou poté recenzovány zástupci vlád členských zemí IPCC. Výsledný text shrnutí je schvalován řádek po řádku konsenzem všech přítomných zástupců členských zemí – což ale bohužel znamená, že prezentované závěry jsou velmi konzervativní a lze předpokládat, že stav věcí je ještě závažnější.

Ve Zlíně se dne 17.9. v restauraci s příznačným názvem Nový svět, konala přednáška s názvem Míříme k vyhynutí (a co s tím dělat). Následující týden, 25.9. se tamtéž sešla skupina 15 osob, kteří už nehodlají jen nečinně sedět, poslouchat neustálé sliby světových politiků a souběžně s tím zavírat oči nad zhoršujícím se stavem životního prostředí, a založili zlínskou pobočku Extinction Rebellion.

Extinction Rebellion (XR, česky Rebelie proti vyhynutí) je mezinárodní apolitické hnutí, které se prostřednictvím nenásilných přímých akcí snaží přimět vlády a místní samosprávy v jednotlivých zemích, aby začaly rychle jednat a v nynější situaci klimatické a ekologické krize se snažili minimalizovat riziko společenského kolapsu.

Máme tři požadavky:
1/ Říkejte nám pravdu
Žádáme, aby vláda podle pravdy oznámila, jak vážná je naše situace a aby společně s médii komunikovala naléhavost změny.

2/ Okamžitě začněte jednat
Dobré úmysly a doporučení polární ledový příkrov nezachrání. Vláda musí neprodleně přijmout právně závazná pravidla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a ke snižování spotřeby. Musí podniknout i další kroky, abychom zabránili přílišnému nárůstu objemu skleníkových plynů v atmosféře.

3/ Potřebujeme nadstranickou politiku
Žádáme vytvoření občanského shromáždění, které by dohlíželo na zavádění požadovaných změn a představovalo funkční demokratický nástroj pro řešení současné krizové situace.

Co je občanské shromáždění (Citizens‘ Assembly)?
Demokratický nástroj používaný k řešení otázek nebo problémů národní důležitosti, které politici nechtějí nebo nejsou schopni efektivně řešit. Účastníci jsou vybíráni z řad občanů tak, aby shromáždění představovalo ideálně jakousi miniaturní verzi společnosti. Pravidelně se setkávají a nezávislí experti je seznamují s vědeckými poznatky k danému tématu, o nichž se průběžně rokuje. Cílem shromáždění je prostřednictvím racionální diskuse dospět k odpovědi na otázku nebo k návrhu řešení.

Členové zlínské pobočky Extinction Rebellion se zapojí do velké mezinárodní rebelie proti vyhynutí, která v těchto dnech probíhá v hlavních městech cca 40 zemí. V České republice vyvrcholí rebelie v Praze ve dnech 11. a 12.10.

Přikláníme se k názoru, že vlády postupují v boji proti krizi velmi liknavě. Běžná řešení jako petice, apely, aby varování vědců byla brána vážně, pochody a demonstrace bohužel nefungují. Proto jsme nuceni přistoupit k postupům, které fungují – k nenásilným přímým akcím a občanské neposlušnosti. Stejně jako například Mahátma Gándhí či Martin Luther King, tak i my budeme bojovat za svá práva, tak abychom zachovali snesitelný život pro naše děti.

Pokud sdílíte naše obavy a souzníte s našimi požadavky, tak se prosím připojte, či nás jakkoli podpořte. Dejme české vládě společně jasně najevo, že další nečinnost ve věci klimatické a ekologické krize již nestrpíme. Více informací naleznete na FB profilu zlínské pobočky XR – www.facebook.com/XRZlin, či na webu www.extinctionrebellion.cz, případně nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu zlin@extinctionrebellion.cz.

Publikováno: 11.10.2019

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *