Fakulta technologická UTB slaví 50 let ve velkém!

15. dubna, přesně 50 let od svého založení, uspořádala Fakulta technologická UTB Galavečer. Během slavnostního programu byly připomenuty milníky její historie a za přínos škole oceněny vybrané osobnosti. Do Síně slávy byli uvedeni Petr Sáha, Petr Vavřín a Martin Zatloukal.

Přesně před půl stoletím vznikla ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově) první vysokoškolská instituce – Fakulta technologická jako součást Vysokého učení technického v Brně. Tím byl položen historický základ univerzitního vzdělávání v dnešním Zlínském kraji, jehož vyústěním bylo, o více než třicet let později, založení samostatné Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Slavnostní galavečer k oslavě tohoto výročí uspořádala FT v pondělí 15. dubna v Kongresovém centru ve Zlíně. Sešli se na něm nejen akademici, ale i studenti, významní absolventi a řada partnerů z akademické i komerční sféry. Ty hned na začátku programu uvítali rektor UTB Vladimír Sedlařík a děkan fakulty Roman Čermák. Nejdříve netradičně, jako členové kapely The Polymers, která tematicky přivítala songem „Come together“. Pak zavzpomínali na své vlastní příběhy spjaté se studiem a prací na Fakultě technologické.

Celou padesátiletou historii a vývoj FT mapovala v průběhu večera videa, připomínající jak úspěchy, tak i úsměvné přešlapy a perličky z minulosti i současnosti. Ta se střídala s dojemnými medailonky osobností, které byly následně uvedeny do fakultní Síně slávy. Oceněni byli prof. Ing. Petr Sáha, CSc., bývalý děkan FT a první rektor UTB, prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., bývalý rektor VUT v Brně a prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc., pedagog FT a světová špička v reologii polymerů.

Dalších 21 osobností pak bylo oceněno medailí za spoluvytváření Fakulty technologické.

O svém vztahu k fakultě v rámci „Akademické čtvrthodinky“ promluvili další řečníci: politoložka a pedagožka Vladimíra Dvořáková, absolvent Martin Obadal a pedagog FT Jakub Huba.

Galavečerem oslavy 50. výročí FT nekončí, ba naopak. Hned druhý den navazuje fakulta dvoudenním vědeckým festivalem „Zažij vědu“ určeným pro střední školy a širokou veřejnost (16. a 17. dubna). Oslavy vyvrcholí největším srazem absolventů v dějinách Zlína, který plánují na 14. září.

Více na www.ft50.cz

O oceněných členech Síně slávy:

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Absolvent, akademik, vědec a emeritní rektor UTB. V letech 1991 – 1996 byl děkanem FT a iniciátorem založení UTB ve Zlíně. Stal se jejím prvním rektorem (2001 – 2007), a pak znovu v letech 2010 – 2018. Jako vědec se zabývá materiálovým inženýrstvím, polymerními procesy, kompozitními systémy nebo využitím polymerů v medicíně a potravinářství.

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Emeritní rektor VUT v Brně. V letech 1994 – 2000 působil jako rektor VUT a umožnil osamostatnění Fakulty technologické, čímž vytvořil prostor ke vzniku univerzity ve Zlíně.

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.

Absolvent, pedagog a vědec FT. Profesorský titul získal v pouhých 32 letech, stal se tak nejmladším profesorem v České republice. Je světovou špičkou v reologii polymerů. Jako vědec se zabývá obecnou a aplikovanou reologií makromolekulárních látek, modelováním toku polymerních tavenin a zpracováním polymerů v praxi.

Publikováno: 16.4.2019

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *