Fakulta technologická UTB slaví 50 let!

Nejstarší součást zlínské Univerzity Tomáše Bati, Fakulta technologická, slaví 15. dubna 2019 50. výročí od svého založení. Půlstoletí své existence si připomene hned několika akcemi. Na slavnostním galavečeru ocení významné osobnosti fakulty, vědeckým festivalem Zažij vědu přiblíží svou činnost zvídavé veřejnosti a v plánu je i největší slet absolventů v dějinách Zlína. Celkem jich za 50 let úspěšně ukončilo studia na Fakultě technologické bez mála deset tisíc.

15. dubna 1969 vychází vládní nařízení: Zřizuje se Fakulta technologická ve Zlíně (tehdy v Gottwaldově) jako součást VUT v Brně. „Tomuto rozhodnutí předcházela dlouhodobá snaha o přivedení vysokoškolského vzdělávání do Zlína, od baťovských vzdělávacích institucí, přes detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické z 60. let až konečně po samostatnou první zlínskou fakultu,“ přiblížil okolnosti historik Zdeněk Pokluda. Vznikem Fakulty technologické tak byl položen základ univerzitního vzdělávání v nynějším Zlínském kraji.

Prvním děkanem Fakulty technologické byl Josef Borkovec, v nabídce byly studijní obory Mechanická technologie kůže, gumy a plastů a Konstrukce kožedělných, gumárenských a plastikářských strojů a do prvního akademického roku nastoupilo 469 posluchačů.

Nyní má fakulta 9 ústavů – Centrum polymerních materiálů, Ústav analýzy a chemie potravin, Ústav fyziky a materiálového inženýrství, Ústav chemie, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Ústav inženýrství polymerů, Ústav technologie potravin, Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Ústav výrobního inženýrství. Navštěvuje je celkem 1 505 studentů. V roce 2001 byla Fakulta technologická jednou ze dvou fakult, které vytvořily novou zlínskou Univerzitu Tomáše Bati.

Za padesát let se mnohé změnilo k nepoznání. „Jiné jsou budovy, laboratoře i zařízení. Co ale zůstává a navždy zůstane nejvýznamnější součástí fakulty, jsou lidé. To my společně tvoříme fakultu, potažmo univerzitu, společnost, svět,“ připomněl současný děkan FT Roman Čermák. Fakulta vychovala generace inženýrů, vědců, mistrů svých oborů. K nejvýraznějším absolventům patří například prof. Martin Zatloukal, světově uznávaný vědec v oblasti polymerů, či Petr Sáha, porevoluční děkan FT a první rektor UTB.

Připomenutí a ocenění významných osobností FT bude součástí programu slavnostního Galavečera, který se uskuteční přímo v den výročí, v pondělí 15. dubna v Kongresovém centru ve Zlíně.

Další dva dny budou věnovány oslavám pro veřejnost. Vědecký festival „Zažij vědu“ umožní v úterý 16. a ve středu 17. dubna vyzkoušet si vědu doslova na vlastní kůži. Celkem 77 vědců si připravilo 22 workshopů, 10 přednášek a 2 populárně vědecké filmy. K nabízeným tématům patří třeba Evoluce čokolády, Brouci na talíři, Molekulární gastronomie, Chemie světla a barev, Není polymer jako polymer a mnoho dalších.

Program k jubileu završí největší slet absolventů v dějinách Zlína. Za padesát let fakultu absolvovalo 9 839 studentů. Ti teď budou mít možnost navštívit svou alma mater, a to v sobotu 14. září.

Více na www.ft50.cz

Publikováno: 2.4.2019

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *