Jan Rajlich vystavuje na zlínském zámku

Jedinečnou možnost zhlédnout průřez celoživotní tvorbou předního českého grafika Jana Rajlicha nabízí Galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně. Výstava jeho díla pod názvem Hloubka plochy bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 10. listopadu a představí zejména plakáty, serigrafie a koláže.

Jan Rajlich patří mezi přední české grafiky a designéry s mezinárodním renomé. Jeho obsáhlá tvorba vznikala od konce 30. let 20. století až do konce první dekády 21. století. Spjata je i se Zlínem, kde v letech 1939 – 44 studoval Školu umění a od roku 1940 – 44 pracoval v redakci baťovských zlínských novin.

„Pro počátky jeho tvorby je typické zaujetí krajinou i prostředím města a jeho lidí. Vzhledem k experimentátorskému založení se ale od olejomaleb postupně odklání a od 60. let se věnuje grafickým technikám, koláži a objevování výtvarných technik i materiálů,“ charakterizuje vývoj tvorby Jana Rajlicha kurátor výstavy Vít Jakubíček. „Oblíbené měl zejména koláže, kde jsou možnosti experimentování prakticky neomezené. U nejpokročilejších pak kombinuje plošný barevný motiv, tištěný text a své vlastní písmo.“

Vedle toho se věnuje užitým formám grafiky – plakátům, etiketám, orientačním systémům, zakázkám pro Brněnské veletrhy a výstavy. A právě plakátům, serigrafiím a kolážím je věnována zlínská výstava Hloubka plochy. V úvodní části se zaměřuje na experimentální volnou tvorbě – koláže, cyklus serigrafií a soubor prací Ruby. Ve druhé části ukáže nejen propagační a plakátovou tvorbu, ale také ranou tvorbu – kresby a malby krajiny. Součástí expozice je také korespondence Jana Rajlicha s Ladislavem Sutnarem, jedním z nejvýznamnějších českých grafických designérů, který od roku 1939 působil v USA.

Expozice je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je zdarma od 10. listopadu 2016 do 13. ledna 2017, od úterý do pátku od 14 do 17 hodin. Na programu jsou i tři komentované prohlídky s kurátorem výstavy Vítem Jakubíčkem, které galerie organizuje zpravidla jeden čtvrtek v měsíci. Jejich termíny byly stanoveny na 15. prosince a 12. ledna od 17 hodin, třetí je výjimečně v neděli 27. listopadu od 15 hodin.

Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz

Jan Rajlich (nar. 1920 v Dírné u Tábora) je přední český grafik, designér a popularizátor grafického designu. Vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci a Školu umění ve Zlíně. Většinu svého života žil a tvořil v Brně. Ve své tvorbě se věnoval plakátům, navrhoval znaky, symboly i celé orientační systémy a vizuální styly organizací, tvořil mozaiky, sgrafita a reliéfy. Spolupodílel se na přípravě řady veletrhů a výstav, působil jako pedagog na středních i vysokých školách (např. VŠT Košice a VUT Brno). Svou tvorbu představil na samostatných a společných výstavách v tuzemsku i zahraničí (Praha, Brno, Bratislava, Vídeň, Benátky, Lahti, Toyama, Tchaj-pej, Varšava,…).

Jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách, např. v Moravské galerii Brno, Museum of Modern Art v New Yorku, Musée du Louvre v Paříži. Je nositelem řady ocenění, mezi nimi i Euro-Design Award, Ceny města Brna, World Design Award Mexico a mnoha dalších. Několikrát byl vyznamenán mezinárodní organizací grafického designu Icograda.

Publikováno: 7.11.2016

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *