Světový den vody ve Zlíně

Projekt Voda pro všechny a festival Jeden svět Zlín přichystají 22. března zábavné a tvůrčí odpoledne u příležitosti Světového dne vody. Akce proběhne v Parku Komenského ve Zlíně od 15 do 18 hodin. Je určena dospělým i dětem a všem, kteří si chtějí připomenout, jak důležitá je voda pro život člověka.

Jedním z hlavních bodů programu budou ochutnávky vody, u kterých si návštěvníci ověří, jestli dokáží rozeznat balenou vodu od kohoutkové pouze podle chuti. Součástí akce bude také park art, umělecká tvorba přímo v Parku Komenského. Kdokoli si tak bude moci pomocí barev a graffiti sprejů vytvořit vlastní umělecké dílo na speciální desky. Připravené jsou také hry pro děti a na své si přijdou i sportovci, kteří budou moci vyzkoušet chůzi po slackline. Zlínský den vody zakončí v 19 hodin na zlínském zámku promítání filmu H2Omx. Jedná se o dokument, který přibližuje situaci v Mexico City, městě, které se potýká s nedostatkem pitné vody.

Organizátorem akce je projekt Voda pro všechny, který od září probíhá na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. Na přípravě programu spolupracuje s Asociací DICE, která pořádá Jeden svět Zlín, festival dokumentárních filmů o lidských právech, který proběhne ve dnech 5. – 8. dubna. „Vzhledem k tomu, že letošním tématem festivalu Jeden svět je Umění spolupráce, přišlo nám skvělé spojit síly s Asociací DICE a uspořádat odpoledne, kde se budou moci lidé sejít a nenásilnou a zábavnou formou si připomenout, že vodu bychom neměli brát jako naprostou samozřejmost. Spolupráci se navíc snažíme zprostředkovat i projektem Voda pro všechny – chceme jej přiblížit veřejnosti a podnítit v lidech zájem o téma hospodaření s vodou, “ uvedla Eva Gartnerová, manažerka projektu Voda pro všechny.

Hlavním cílem projektu Voda pro všechny je skrze uměleckou tvorbu upozornit na skutečnost, že nedostatek vody je problém, který se týká i České republiky a který bychom neměli přehlížet. Do projektu se zapojilo všech 12 ateliérů fakulty a téma Voda se pro mnohé studenty stalo zadáním semestrálních a dalších prací. Podle zaměření jednotlivých oborů tak vznikly výstupy, které reflektují problematiku nedostatku vody nebo dokonce navrhují, jak situaci řešit. Výsledky prací budou k vidění na výstavě Voda pro všechny v rámci Zlin Design Week 2017. Ten se uskuteční ve dnech 21. – 28. dubna.

Asociace DICE, která je spolupořadatelem akce, je zlínská nezisková organizace. Slouží mladým lidem jako platforma pro sebe rozvoj, a to primárně skrze mezinárodní vzdělávací aktivity v rámci programu Erasmus+ a organizaci kulturních akcí ve Zlíně v čele právě s festivalem Jeden svět Zlín. Ten se letos ve Zlíně uskuteční podruhé, opět v Alternativě – kulturním institutu Zlín. Během čtyř festivalových dnů návštěvníkům nabídne celkem 9 dokumentárních filmů. Témata snímků jsou různorodá. Některá se týkají environmentálních problémů, které mají dopad na lidskou populaci, jiné filmy zobrazují pozadí válečných konfliktů, další odkrývají společenská tabu. Většina filmů je doprovázena diskuzí s režiséry filmů, samotnými protagonisty nebo odborníky na problematiku, kterou filmy reflektují.

Světový den vody se slaví pravidelně 22. března už od roku 1993. Byl ustanoven na základě Konference OSN o životním prostředí a rozvoji a schválen Valným shromážděním OSN.

Více o projektu Voda pro všechny najdete na www.vodaprovsechny.cz. Aktuality můžete sledovat také na www.facebook.com/vodaprovsechny

Publikováno: 20.3.2017

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *