Výstava grafik Jana Rajlicha na zlínském zámku prodloužena

O celý měsíc prodlužuje Galerie Václava Chada výstavu díla předního českého grafika Jana Rajlicha. Expozice Hloubka plochy nabízí přehled celoživotní tvorby autora, s důrazem na plakáty, serigrafie a koláže. Výstava nově trvá až do pátku 17. února, o den dříve se bude konat její poslední komentovaná prohlídka.

Zlínská výstava děl Jana Rajlicha je v mnoha ohledech výjimečná. Je jedinou, která představuje průřez jeho celoživotní tvorbou. A je poslední, která byla připravena a uvedena za autorova života. Jan Rajlich se ještě osobně zúčastnil vernisáže v listopadu 2016, o několik týdnů později však ve svých šestadevadesáti letech zemřel.

Pro počátky jeho tvorby je typické zaujetí krajinou i prostředím města a jeho lidí. Od 60. let se ale spíše než olejomalbám věnoval grafickým technikám, koláži a objevování výtvarných technik i materiálů,“ charakterizoval dílo Jana Rajlicha kurátor výstavy Vít Jakubíček. „Oblíbené měl zejména koláže, kde jsou možnosti experimentování prakticky neomezené. Kombinoval zde plošný barevný motiv, tištěný text a své vlastní písmo.

Galerie Václava Chada výstavou Hloubka plochy představuje zejména propagační tvorbu autora – nejvýznamnější společenské a kulturní plakáty, zhotovené různými technikami. „I když řada plakátů nebyla realizována, Rajlich si je uchovával ve svém depozitu a díky tomu bylo nyní možné tato jedinečná díla zapůjčit pro výstavu,“ uvedl Vít Jakubíček. Z oblasti volné tvorby jsou vystaveny například koláže, kde autor pracoval převážně s elementárními prvky a postupně i s písmem.

Expozice je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je zdarma, vždy od úterý do pátku od 14 do 17 hodin. Poslední komentovaná prohlídka vedená kurátorem Vítem Jakubíčkem se uskuteční ve čtvrtek 16. 2. v 17 hodin. O den později bude výstava ukončena. Na místě je také možné zakoupit za zvýhodněnou cenu knihu Jan Rajlich: Brno – černá bílá. Kniha je ohlédnutím za jeho výjimečnou tvorbou od konce 40. let, a seznamuje s bohatým kulturním prostředím Brna 2. poloviny 20. století.

Výstava Hloubka plochy navazuje na programovou část galerie, která každý rok vystavuje autora věhlasné zlínské Školy umění. Jan Rajlich zde studoval v letech 1939 – 44. Na ni naváže výstava dalšího autora a studenta školy, Miroslava Šimordy.

Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz

O výstavě

Hloubka plochy“ – je Rajlichova celoživotní snaha o překonávání omezení daných plochým, dvourozměrným médiem a odrazem těchto experimentů. V úvodní části se zaměřuje na experimentální volnou tvorbu – koláže, cyklus serigrafií a soubor prací Ruby. Ve druhé části ukazuje nejen propagační a plakátovou tvorbu, ale také ranou tvorbu – kresby a malby krajiny. Součástí expozice je také korespondence Jana Rajlicha s Ladislavem Sutnarem, jedním z nejvýznamnějších českých grafických designérů, který od roku 1939 působil v USA.

O autorovi

Jan Rajlich (*1920 v Dírné u Tábora, 27. 11. 2016 v Brně) byl přední český grafik, designér a popularizátor grafického designu. Vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci a Školu umění ve Zlíně. Od roku 1940 – 44 pracoval v redakci baťovských zlínských novin. Většinu svého života ale žil a tvořil v Brně. Ve své tvorbě se věnoval plakátům, navrhoval znaky, symboly i celé orientační systémy a vizuální styly organizací, tvořil mozaiky, sgrafita a reliéfy. Spolupodílel se na přípravě řady veletrhů a výstav, působil jako pedagog na středních i vysokých školách (např. VŠT Košice a VUT Brno). Svou tvorbu představil na samostatných a společných výstavách v tuzemsku i zahraničí (Praha, Brno, Bratislava, Vídeň, Benátky, Lahti, Toyama, Tchaj-pej, Varšava,…).

Jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách, např. v Moravské galerii Brno, Museum of Modern Art v New Yorku, Musée du Louvre v Paříži. Je nositelem řady ocenění, mezi nimi i Euro-Design Award, Ceny města Brna, World Design Award Mexico a mnoha dalších. Několikrát byl vyznamenán mezinárodní organizací grafického designu Icograda.

Publikováno: 17.1.2017

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *