Zlín se přesouvá do Německa..

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude v průběhu měsíců října a listopadu součástí 19. ročníku Dnů české a německé kultury v Drážďanech. Představí tak v Německu tvorbu studentů i pedagogů napříč svými 11 ateliéry. Těšit se můžete na design, film i fotografie.

V rozmezí od 23. září do 26. listopadu se představí rozmanitý česko-německý kulturní program sestávající z celkem 94 akcí osvědčeně rozdělených do tří částí – prolog, jádro festivalu a epilog. V letošním roce se nám s četnými projekty představí Zlínský kraj a jeden z jeho hlavních reprezentantů- Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V průběhu 2 měsíců se tak v Drážďanech můžete podívat například na designovou instalaci ZADRŽ VODU, která je výstupem celoroční mezioborové práce studentů FMK UTB ve Zlíně, výstavu fotografiky Richarda Vodičky zaměřující se na zlínskou architekturu nebo shlédnout některý ze studentských filmů.

Posláním fakulty je předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a vytvářet prostor, vedoucí k profesnímu růstu jednotlivců, rozvoji společnosti a vyšší kvalitě života v oblasti umění, designu a marketingové komunikace. Tato událost je tak další z mnoha zahraničních příležitostí, která v rámci mezinárodní prezentace studentských prací může být dalším krokem k rozvoji jejich kariéry.

Cílem Dnů české a německé kultury je dodávat nové impulzy kulturní (spolu)práci v příhraničním regionu a trvale sbližovat obyvatele obou sousedních zemí prostřednictvím pestré nabídky akcí. Hlavní snahou naší práce je probudit a podporovat zájem o kulturu sousední země u návštěvníků akcí, u organizací a kulturních činitelů prostřednictvím prezentace široké nabídky kulturních přeshraničních akcí pro všechny věkové a zájmové kategorie. Dny české a německé kultury sázejí na kombinaci známých a méně známých umělců, vědomě s posíleným sociokulturním zaměřením. Rok od roku stoupá zájem na jedné i druhé straně společné hranice. Roční návštěvnost přesahující 10.000 návštěvníků a průměrné vytížení míst konaní přes 80 procent tuto skutečnost dokládá víc než působivě.

Více informací najdete na www.tschechische-kulturtage.de.

Publikováno: 31.10.2017

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *